top of page

Kerjasama dan sokongan

Berikut adalah badan-badan serta institusi-institusi pembelajaran dengan kerjasama PKSSM yang menawarkan program-program sijil, diploma, ijazah dan sebagainya bagi membantu mereka yang ingin melanjutkan pelajaran.

Selain itu, pelbagai syarikat kerajaan, swasta dan korporat turut bekerjasama dengan PKSSM sebagai solusi atau bantuan kewangan kepada mereka yang layak serta memberikan peluang pekerjaan setelah selesai pembelajaran tertaluk kepada terma dan syarat.

K.jpg
K3.jpg
bottom of page