top of page

PENGENALAN

Bantuan Dermasiswa merupakan satu program bantuan yuran pendaftaran yang ditaja sepenuhnya oleh Pertubuhan Kebajikan Siswa Siswi Malaysia dan sumber dana adalah dari sumbangan syarikat-syarikat swasta dan badan korporat. 

Misi

Objektif Program:

  • Mengurangkan beban kewangan perantis dari keluarga B40 dan M40 untuk kos permulaan pembelajaran.

  • Membantu pelajar mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang diambil dan mengikut permintaan pasaran pekerjaan semasa.

  • Menggalakkan dan membantu pelajar supaya mempunyai halatuju masa  depan yang lebih baik dengan pembinaan modal insan yang berkualiti dan berkemahiran tinggi.

  • Menghubungkan syarikat kerjasama dengan penawaran pekerjaan kepada perantis yang telah tamat pelajaran dengan bantuan pertubuhan.


Fokus utama kami adalah untuk memberi kesedaran pendidikan  serta menyediakan ruang dan peluang kepada golongan belia B40 & M40  tersebut untuk melanjutkan pelajaran dan kemahiran khususnya didalam bidang kemahiran kejuruteraan dan pengurusan. Strategi PKSS mensasarkan seramai 200 sehingga 300 perserta dari seluruh Malaysia terutamanya golongan lepasan belia berumur 16 hingga 30 tahun yang belum melanjutkan pelajaran atau tidak mempunyai sebarang kelayakan akademik. Kami akan pastikan pelajar dapat seimbangkan kehidupan sebenar selepas alam persekolahan dan ini juga adalah satu usaha berturusan untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani dan jasmani.

Visi

  • Pengalaman pembelajaran terbaik dengan kemudahan dan sistem terkini

  • Kemahiran kerja teknikal asas yang kukuh, kemahiran interpersonal dan kemahiran khusus industri dan bersedia untuk bekerja

  • Sijil daripada industri yang diiktiraf dan sijil kemahiran insaniah yang disahkan oleh universiti ternama

  • Mendapat pengalaman bekerja dan kemahiran  yang diperlukan untuk diambil bekerja oleh industri selepas tamat pengajian 

bottom of page